Vishing

Vishing není jen phishing po telefonu, ale promyšlená technika, kdy za pomoci manipulace zjistíme klíčové informace, které by vaši zaměstnanci neměli vyzradit.

Proč se bát telefonu?

Phishing patří do první fáze průzkumu terénu, kterou provádí útočníci ještě předtím, než na vás zaútočí. Součástí OSINTu je vyhledávání detailů o vašich zaměstnancích, profilování vaší společnosti a její organizační struktury a následně se obvykle přistoupí v phishingu a vishingu.

Stále častější je také kombinace obou technik, kdy útočníci pošlou do firmy podvodný e-mail a následně se hovorem snaží přesvědčit zaměstnance, aby jej otevřel.

Máme k dispozici tým profesionálů se zkušenostmi v mysteryshoppingu, složený z lidí různého věku, pohlaví, vyznání i orientace. Díky tomu naši operátoři mohu pružně reagovat na rozličné situace a poradit si i s jinak odolnými zaměstnanci.