Test zranitelností

Poskytujeme služby externích vulnerability skenů – testů zranitelností Vašich webových stránek, veřejně dostupných serverů a publikovaných služeb. Testy jsou neinvazivní a nemusíte se tak obávat výpadků služeb či ohrožení provozu.

Skenování portů, služeb a zranitelností patří do prvních fází přípravy hackerských útoků!

Z čeho se test zranitelností skládá?

Aktivní sken infrastruktury

V tomto skenu aktivně prověříme bezpečnost Vaší infrastruktury vystavené do internetu. Oskenujeme je na známé zranitelnosti a miskonfiguraci, ověříme skutečný dopad nalezených CVE i jiné možnosti exploitace.

 • Kontrola a detekce otevřených portů
 • Analýza služeb běžících na serverech
 • Scan operačních systémů a výskyt exploitů
 • Testování proti známým zranitelnostem (CVE)
 • Vyhledávání subdomén a návazností na další služby
 • Testování výchozích přihlašovacích údajů
 • Bezpečná exploitace nalezených zranitelností
 • Zpracování výsledného reportu a doporučení

Test webových stránek

Otestujeme bezpečnost Vašich webových stránek.

 • Správná konfigurace HTTPS
 • Bezpečné nastavení cookies
 • Náchylnost na cross-site-scripting (XSS) – vložení cizího kódu
 • Náchylnost na SQL injection – vykradení databáze
 • Zranitelnosti ve WordPressu, Joomle a Drupalu
 • Aktuálnost použitých technologií (JavaScript, PHP…)
 • Test webserveru
 • Veřejně dostupné dokumenty a citlivé údaje

Ruční sken perimetru

V rámci tohoto testu oskenujeme Vaše veřejně dostupné servery, otevřené porty a na nich běžící služby.

 • Zmapujeme všechny služby vystavené „do internetu“ a jejich provázanost
 • Odhalíme rizikové zranitelnosti v síťových službách
 • Detekujeme zastaralé operační systémy a technologie
 • Zjistíme zda se hesla Vašich zaměstnanců nenacházejí v uniklých databázích
 • Ověříme zda na Vašem webu nejsou dohledatelné citlivé dokumenty

Nyní test zranitelností nabízíme za výhodnou cenu 10 000 Kč.

Pavel Matějíček, vulnerability tester

error: Kopírování, vkládání a pravé myšítko je zakázáno.