Pavel Matějíček

Jmenuji se Pavel Matějíček a jsem freelancer. Školím, konzultuji a propaguji IT bezpečnost.

Mám poměrně široké pole působnosti, ale především mě baví IT security, problematika malware, (etický) hacking a sociální inženýrství. Rád tato témata prezentuji a školím, také vystupuji na odborných konferencích.

Mým osobním cílem je šířit osvětu v oblasti IT bezpečnosti a ochrany digitálního soukromí mezi běžné uživatele. To vše srozumitelnou formou, ale bez zbytečného zjednodušování.

Soukromě i pod značkou vznikající společnosti BOIT se věnuji školením pro firmy, školyjednotlivce, přednáškám o IT bezpečnosti a ochraně dětí na internetu. Jsem aktivní na sociálních sítích, píšu technický blog Spajk.cz. Tento pseudonym je mou součástí už od střední školy a jelikož již prakticky zlidověl a pomáhá ostatním mě lépe identifikovat, blog se jmenuje po něm. Baví mě testovat zabezpečení klientských stanic, serverů a sítí, prošel jsem několik kurzů zaměřených na IT bezpečnost (CEHv9 a podobně). 

Občas se také mihnu v médiích, pokud Vás moje výstupy zajímají, mrkněte na můj YouTube kanál, který slouží i jako videoarchiv.

Spolupracoval jsem na vyšetřování bezpečnostních incidentů v nemocnicích na přelomu let 2019 a 2020 a specializuji se i na problematiku IT ve zdravotnictví a školství.

Aktuální působnost

Ve společnosti ESET jsem pracoval devět let a ani potom co jsem se vydal na sólovou dráhu se naše cesty úplně nerozejdou – ve spolupráci s ESETem plánujeme pokračovat formou partnerství.

Nejprve jsem pracoval 4 roky na pozici specialista technické podpory, nyní již čtvrtým rokem jako manažer. Jako technik jsem měl na starosti zpočátku podporu domácích a po roce již firemních uživatelů a to vzdáleně, po telefonu i přes tiketovací systém, překládal jsem produkty a dokumentaci z angličtiny do češtiny, testoval jsem nové verze aplikací a bugy reportoval vývojářům. Kromě toho jsem také strávil mnoho času u zákazníků, kde jsem implementoval centrální management produktů, konfiguroval prostředí podle best practices, odvirovával, školil administrátory i běžné uživatele a také jsem se podílel na presale a prezentacích produktů.

Jako manažer jsem měl pět let na starost provoz dvanácti členného týmu technické podpory. Snažil jsem se neustále rozšiřovat portfolio nabízených služeb a současně udržet vysokou kvalitu podpory. Za tu dobu, co jsem tým vedl, se mi podařilo téměř zdvojnásobit jeho kapacitu, rozdělit jej na home, business a dokumentační sekci a rozjel jsem podporu přes chat a sociální média. Tvořili jsme více videoobsahu, webináře a on-line edukaci jsme rozjeli ještě před koronavirovou krizí. V posledních letech jsem řídil projekty zaměřené na zlepšování procesů zákaznických podpor, a zavedení placených služeb. Jinak mezi mou náplň práce patřila běžná manažerská agenda jako je plánování a udržování budgetu, reporting, vedení či spolupráce na interních projektech, výběr a implementace nových systémů, optimalizace a vytváření procesů, hodnocení a odměňování zaměstnanců, nábor a zaškolování nových, mysteryshoppingy a vše co souvisí s chodem oddělení.

Plnil jsem též nepsanou roli bezpečnostního experta, psal a revidoval články na téma IT bezpečnosti a vystupoval pod tímto titulem v médiích.

0269

Certifikace

Absolvoval jsem příslušné kurzy, na certifikacích se pracuje.

ceh1

Co Vám mohu nabídnout

Kontakt

Přidejte si kontakt na mě do mobilu - naskenujte fotoaparátem QR kód.

Fakturační údaje

Viklefova 4, Praha 130 00

Adresa provozovny

14234203/5500

Bankovní účet

07047711

IČO